Lýsing á Rannsókn
Nafn Foreldrakönnun-2015 4.6.2015
Gerð virk 9.3.2015 - 16:18
Gerð óvirk 19.5.2015 - 16:18
Tímabil 9.3.2015 - 19.5.2015
Aðferð Vefkönnun
Númer könnunar 26091


 Stærð úrtaks og svörun
Upphaflegt úrtak 21
Fjöldi svarenda 21
Svöruðu ekki 0
Svarhlutfall


1. Hvernig telur þú að barninu þínu/börnum þínum líði í skólanum?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Afar vel 8 38,10% +/-20,77%
Nokkuð vel 13 61,90% +/-20,77%
Sæmilega 0 0,00% +/-0,00%
Frekar illa 0 0,00% +/-0,00%
Mjög illa 0 0,00% +/-0,00%
Alls 21 100%  


2. Finnst þér starfsfólk skólans (stjórnendur, kennarar og annað starfsfólk) koma fram við barnið þitt/börnin þín af virðingu og sanngirni?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Alltaf 14 66,67% +/-20,16%
Oft 7 33,33% +/-20,16%
Stundum 0 0,00% +/-0,00%
Sjaldan 0 0,00% +/-0,00%
Aldrei 0 0,00% +/-0,00%
Alls 21 100%  


3. Telur þú að barninu þínu/börnum þínum sé hrósað í skólanum?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög oft 5 23,81% +/-18,22%
Oft 15 71,43% +/-19,32%
Stundum 1 4,76% +/-9,11%
Sjaldan 0 0,00% +/-0,00%
Aldrei 0 0,00% +/-0,00%
Alls 21 100%  


4. Telur þú að hæfileikar barnsins þíns/barna þinna njóti sín í skólanum?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög vel 2 9,52% +/-12,56%
Frekar vel 18 85,71% +/-14,97%
Hvorki vel né illa 1 4,76% +/-9,11%
Frekar illa 0 0,00% +/-0,00%
Mjög illa 0 0,00% +/-0,00%
Alls 21 100%  


5. Hvernig eru samskipti þín við umsjónarkennara barnsins þíns/barna þinna?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög góð 15 71,43% +/-19,32%
Frekar góð 6 28,57% +/-19,32%
Nægilega góð 0 0,00% +/-0,00%
Ekki nógu góð 0 0,00% +/-0,00%
Alls ekki nógu góð 0 0,00% +/-0,00%
Alls 21 100%  


6. Hvernig eru samskipti þín almennt við kennara skólans?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög góð 7 35,00% +/-20,90%
Frekar góð 11 55,00% +/-21,80%
Nægilega góð 2 10,00% +/-13,15%
Ekki nógu góð 0 0,00% +/-0,00%
Alls ekki nógu góð 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


7. Hvernig eru samskipti þín við skólastjórnendur?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög góð 15 75,00% +/-18,98%
Frekar góð 4 20,00% +/-17,53%
Nægilega góð 1 5,00% +/-9,55%
Ekki nógu góð 0 0,00% +/-0,00%
Alls ekki nógu góð 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


8. Finnst þér mikilvægt að foreldrar taki virkan þátt í skólastarfinu, t.d. með aðkomu að félagslífi og/eða öðrum viðburðum tengdum skólastarfi?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög mikilvægt 8 40,00% +/-21,47%
Frekar mikilvægt 8 40,00% +/-21,47%
Hlutlaus 3 15,00% +/-15,65%
Ekki mikilvægt 1 5,00% +/-9,55%
Alls 20 100%  


9. Getur þú leitað til starfsfólks skólans (stjórnenda, kennara og annars starfsfólks) ef eitthvað er að?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Alltaf 17 85,00% +/-15,65%
Oft 3 15,00% +/-15,65%
Stundum 0 0,00% +/-0,00%
Sjaldan 0 0,00% +/-0,00%
Aldrei 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


10. Hvernig finnst þér samstarf heimilanna og skólans vera?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög gott 7 35,00% +/-20,90%
Frekar gott 13 65,00% +/-20,90%
Sæmilegt 0 0,00% +/-0,00%
Frekar slæmt 0 0,00% +/-0,00%
Mjög slæmt 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


11. Hvernig finnst þér skólinn vera?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög góður 7 35,00% +/-20,90%
Frekar góður 13 65,00% +/-20,90%
Hvorki góður né slæmur 0 0,00% +/-0,00%
Frekar slæmur 0 0,00% +/-0,00%
Mjög slæmur 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


12. Hvað finnst þér um núverandi lengd skóladagsins?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Óþarflega langur 4 20,00% +/-17,53%
Hæfilega langur 16 80,00% +/-17,53%
Mætti vera lengri 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


13. Telur þú að foreldrar séu almennt ánægðir með skólann?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög ánægðir 2 10,00% +/-13,15%
Frekar ánægðir 18 90,00% +/-13,15%
Hlutlausir 0 0,00% +/-0,00%
Frekar óánægðir 0 0,00% +/-0,00%
Mjög óánægðir 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


14. Hvert er álit almennings á skólanum að þínum dómi?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Hann er í mjög góðu áliti 6 30,00% +/-20,08%
Hann er í nokkuð góðu áliti 12 60,00% +/-21,47%
Hann er hvorki í góðu né slæmu áliti 2 10,00% +/-13,15%
Hann er í fremur slæmu áliti 0 0,00% +/-0,00%
Hann er í mjög slæmu áliti 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


15. Hvernig telur þú að viðhorf nemenda séu almennt til skólans?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög jákvætt 5 25,00% +/-18,98%
Frekar jákvætt 15 75,00% +/-18,98%
Hvorki jákvætt né neikvætt 0 0,00% +/-0,00%
Frekar neikvætt 0 0,00% +/-0,00%
Mjög neikvætt 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


16. Telur þú að duglegir og afkastamiklir nemendur fá námsefni og hvatningu í samræmi við það?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög oft 4 20,00% +/-17,53%
Oft 11 55,00% +/-21,80%
Stundum 5 25,00% +/-18,98%
Sjaldan 0 0,00% +/-0,00%
Aldrei 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


17. Hvernig gengur þér að ná sambandi við skólann þegar þú þarft að koma skilaboðum, ná í starfsfólk eða spyrjast fyrir um eitthvað?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Afar vel 7 35,00% +/-20,90%
Nokkuð vel 11 55,00% +/-21,80%
Sæmilega 2 10,00% +/-13,15%
Illa 0 0,00% +/-0,00%
Mjög illa 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


18. Finnst þér skólinn taka tillit til óska þinna og athugasemda?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Oftast 14 70,00% +/-20,08%
Oft 5 25,00% +/-18,98%
Stundum 1 5,00% +/-9,55%
Sjaldan 0 0,00% +/-0,00%
Aldrei 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


19. Hversu jákvæð/ur ertu í garð skólans?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög jákvæð/ur 13 65,00% +/-20,90%
Frekar jákvæð/ur 7 35,00% +/-20,90%
Hvorki jákvæð/ur né Neikvæð/ur 0 0,00% +/-0,00%
Frekar neikvæð/ur 0 0,00% +/-0,00%
Mjög neikvæð/ur 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


20. Finnst þér barnið þitt/börn þín almennt hafa áhuga á námi sínu?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög mikinn 6 30,00% +/-20,08%
Nokkuð mikinn 9 45,00% +/-21,80%
Hvorki mikinn né lítinn 3 15,00% +/-15,65%
Yfirleitt lítinn 2 10,00% +/-13,15%
Nánast engan 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


21. Hvernig telur þú að barninu þínu/börnum þínum finnist námsefnið (viðfangsefnin) í skólanum almennt vera?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög áhugavert 2 10,00% +/-13,15%
Frekar áhugavert 9 45,00% +/-21,80%
Hæfilega áhugavert 7 35,00% +/-20,90%
Lítið áhugavert 2 10,00% +/-13,15%
Ekkert áhugavert 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


22. Telur þú að barnið þitt sé hvatt/börn þín séu hvött af starfsfólki skólans til að standa sig vel í skólanum?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög oft 9 45,00% +/-21,80%
Oft 7 35,00% +/-20,90%
Stundum 4 20,00% +/-17,53%
Sjaldan 0 0,00% +/-0,00%
Aldrei 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


23. Hvernig telur þú að heildar¬náms¬árangur sé í skólanum?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög góður 2 10,00% +/-13,15%
Frekar góður 11 55,00% +/-21,80%
Viðunandi 7 35,00% +/-20,90%
Frekar slakur 0 0,00% +/-0,00%
Mjög slakur 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


24. Hvernig telur þú að vinnufriður (vinnuskilyrði) séu í kennslustundum?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög góður 3 15,00% +/-15,65%
Frekar góður 11 55,00% +/-21,80%
Hvorki góður né slæmur 6 30,00% +/-20,08%
Frekar slæmur 0 0,00% +/-0,00%
Mjög slæmur 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


25. Ef barn þitt/börn þín fær/fá heimanám, hversu langan tíma finnst þér hæfilegt að það taki á dag? Veldu þann svarmöguleika sem er næst því sem þér finnst hæfilegt.

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Ég vil ekkert heimanám 7 35,00% +/-20,90%
15 mínútur 3 15,00% +/-15,65%
Hálftími 6 30,00% +/-20,08%
45 mínútur 3 15,00% +/-15,65%
Klukkustund 1 5,00% +/-9,55%
Meira en ein klukkustund 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


26. Hversu vel finnst þér þú vera í stakk búinn til að aðstoða barn þitt/börn þín við heimanám á mið- og unglingastigi (5.-7. bekkur og 8.-10. bekkur)?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Treysti mér vel til að aðstoða á báðum stigum 4 20,00% +/-17,53%
Treysti mér vel til að aðstoða á unglingastigi 0 0,00% +/-0,00%
Treysti mér vel til að aðstoða á miðstigi 3 15,00% +/-15,65%
Treysti mér til að aðstoða við sumar greinar 10 50,00% +/-21,91%
Treysti mér illa til að aðstoða 3 15,00% +/-15,65%
Treysti mér alls ekki til að aðstoða 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


27. Hvernig finnst þér umsjónarkennari barnsins þíns/barna þinna vera?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög góður 15 78,95% +/-18,33%
Frekar góður 3 15,79% +/-16,40%
Hvorki góður né slæmur 1 5,26% +/-10,04%
Frekar slæmur 0 0,00% +/-0,00%
Mjög slæmur 0 0,00% +/-0,00%
Alls 19 100%  


28. Hvernig finnst þér stjórnendur skólans vera?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög góðir 9 45,00% +/-21,80%
Frekar góðir 11 55,00% +/-21,80%
Hvorki góðir né slæmir 0 0,00% +/-0,00%
Frekar slæmir 0 0,00% +/-0,00%
Mjög slæmir 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


29. Hvernig er kennslan og kennsluaðferðirnar í skólanum, fjölbreyttar eða fábreyttar?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög fjölbreyttar 3 15,00% +/-15,65%
Nokkuð fjölbreyttar 15 75,00% +/-18,98%
Hvorki fjölbreyttar né fábreyttar 1 5,00% +/-9,55%
Nokkuð fábreyttar 1 5,00% +/-9,55%
Mjög fábreyttar 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


30. Hvað finnst þér um námsmat skólans eins og það er nú framkvæmt?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög ánægð(ur) 5 25,00% +/-18,98%
Frekar ánægð(ur) 12 60,00% +/-21,47%
Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 3 15,00% +/-15,65%
Frekar óánægð(ur) 0 0,00% +/-0,00%
Mjög óánægð(ur) 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


31. Bóklegar greinar

  Fjöldi  Mjög góð   Frekar góð   Sæmileg   Frekar léleg   Mjög léleg 
1. Hvað finnst þér um íslensku¬kennsluna (móðurmálskennsluna) í skólanum?   19   11     7     1     0     0  
2. Hvað finnst þér um dönskukennsluna í skólanum?   18   8     8     2     0     0  
3. Hvað finnst þér um náttúrufræðikennsluna í skólanum?   18   6     9     3     0     0  
4. Hvað finnst þér um stærðfræðikennsluna í skólanum?   19   8     9     2     0     0  
5. Hvað finnst þér um kennsluna í lífsleikni í skólanum?   19   6     8     4     1     0  
6. Hvað finnst þér um enskukennsluna í skólanum?   18   6     11     1     0     0  
7. Hvað finnst þér um samfélagsfræðikennsluna í skólanum?   18   3     10     3     2     0  
32. Íþróttir, verk- og listgreinar

  Fjöldi  Mjög góð   Frekar góð   Sæmileg   Frekar léleg   Mjög léleg 
1. Hvað finnst þér um kennsluna í myndlist, í skólanum?   19   7     10     2     0     0  
2. Hvað finnst þér um kennsluna í tónmennt í skólanum?   19   11     7     1     0     0  
3. Hvað finnst þér um kennsluna í smíðum í skólanum?   19   9     9     1     0     0  
4. Hvað finnst þér um kennsluna í textílmennt í skólanum?   18   9     7     2     0     0  
5. Hvað finnst þér um íþróttakennsluna í skólanum?   19   11     7     1     0     0  
6. Hvað finnst þér um upplýsinga- og tölvukennsluna í skólanum?   18   4     10     3     0     1  
7. Hvað finnst þér um sundkennsluna í skólanum?   18   8     8     2     0     0  
33. Hvernig finnst þér stjórnun skólans vera?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög góð 4 20,00% +/-17,53%
Frekar góð 13 65,00% +/-20,90%
Sæmileg 3 15,00% +/-15,65%
Frekar léleg 0 0,00% +/-0,00%
Mjög léleg 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


34. Hvernig finnst þér skipulag skólastarfsins almennt vera?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög gott 4 20,00% +/-17,53%
Frekar gott 13 65,00% +/-20,90%
Sæmilegt 3 15,00% +/-15,65%
Frekar slæmt 0 0,00% +/-0,00%
Mjög slæmt 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


35. Hversu áhugasamir eru skólastjórnendur um að bæta skólastarfið?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög áhugasamir 12 66,67% +/-21,78%
Frekar áhugasamir 6 33,33% +/-21,78%
Hvorki áhugasamir né áhugalitlir 0 0,00% +/-0,00%
Frekar áhugalitlir 0 0,00% +/-0,00%
Mjög áhugalitlir 0 0,00% +/-0,00%
Alls 18 100%  


36. Ert þú nægilega vel upplýst(ur) um það sem fram fer í skólanum?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög vel 9 45,00% +/-21,80%
Frekar vel 7 35,00% +/-20,90%
Nægilega vel 2 10,00% +/-13,15%
Ekki nógu vel 2 10,00% +/-13,15%
Alls ekki nógu vel 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


37. Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu? Mér finnst mjög mikilvægt að skólinn bjóði upp á opna foreldrafundi þar sem skólastarfið er rætt.

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög sammála 6 30,00% +/-20,08%
Frekar sammála 6 30,00% +/-20,08%
Hvorki sammála né ósammála 8 40,00% +/-21,47%
Frekar ósammála 0 0,00% +/-0,00%
Mjög ósammála 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


38. Hvað finnst þér um fyrirkomulag foreldraviðtala og þær upplýsingar sem þar eru veittar?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög sátt(ur) 11 55,00% +/-21,80%
Frekar sátt(ur) 6 30,00% +/-20,08%
Hvorki sátt(ur) né ósátt(ur) 3 15,00% +/-15,65%
Frekar ósátt(ur) 0 0,00% +/-0,00%
Mjög ósátt(ur) 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


39. Hvernig hefur þér fundist viðmót kennara í foreldraviðtölunum?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Mjög þægilegt 14 70,00% +/-20,08%
Frekar þægilegt 5 25,00% +/-18,98%
Hvorki þægilegt né óþægilegt 1 5,00% +/-9,55%
Frekar óþægilegt 0 0,00% +/-0,00%
Mjög óþægilegt 0 0,00% +/-0,00%
Alls 20 100%  


40. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri að lokum?

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmörk hlutfalla
Svar: 4 100,00% +/-0,00%
Alls 4 100%  


: 


Upplýsingar um hvernig tölfræði skýrslunnar er reiknuð

A. Töflur
Niðurstöður fyrir hverja spurningu eru birtar í töflum og gröfum. Texti spurningarinnar sést efst í töflunni. Í töflunni eru birtir allir svarmöguleikar ásamt fjölda þeirra sem velja hvern svarmöguleika, prósentutölur og vikmörk hlutfalla. Töflurnar sem birta samkeyrslu (greiningu) spurninga sýna heildarfjölda svarenda sem svara tiltekinni spurningu, sniðmengi svara eru þeir þátttakendur sem svara báðum spurningum, þ.e. þeirri sem verið er að greina og þeirri sem verið er að greina eftir. Niðurstöður útreikninganna má birta ýmist eða bæði sem prósentu- eða fjöldatölu.

B. Vikmörk hlutfalla
Til að meta gildi niðurstaða rétt þarf grundvallarskilning á vikmörkum hlutfalla. Vikmörk hlutfalla segja til um hversu nálægt rétt niðurstaða er með einhverri tiltekinni vissu. Sem stendur segir þessi tala okkur með 95% vissu að hlutfall svarenda liggi á útreiknuðu bili +/- vikmörkin (hlutfall svara getur auðvitað ekki orðið minna en 0% eða meira en 100%). Dæmi: sé hlutfall svarmöguleikans “mjög gott” 78% og vikmörkin 4,5%, er vitað með 95% vissu að hlutfallið liggur á bilinu, 73,5% - 82,5% (78% +/- 4,5%).

C. Gröf
Gröf í Outcome eru ýmist súlurit, kökurit eða línurit. Með þeim myndrænan hátt meta niðurstöður hverrar spurningar.